Skip to main content

Show filters

Hide filters

писане на доклади за обстановката

Description

Description

Изготвя доклади в съответствие със спецификациите и правилата на дадена организация относно ситуацията, за която трябва да се докладва, например състояние на разследването, напредък при събирането на данни или мисии и операции.

URI на понятието

Status

released