Skip to main content

Show filters

Hide filters

провеждане на изпитвания на качествата

Description

Description

Извършва експериментални, екологични и експлоатационни изпитвания на модели, прототипи или системи и оборудване с цел проверка на тяхната сила и възможности при нормални и екстремни условия.

Връзки

URI на понятието

Status

released