Skip to main content

Show filters

Hide filters

наноелектроника

Description

Description

Квантова механика, корпускулярно-вълнов дуализъм, функции на вълните и взаимодействия между атомите. Описание на електроните на наноскала. Използване на нанотехнологиите в електронни компоненти на молекулярна скала. 

Връзки

URI на понятието

Status

released