Skip to main content

Show filters

Hide filters

интегриране на строителни изисквания в архитектурен проект

Description

Description

Анализира изискванията на клиентите за строителните проекти и ги интегрира в проекта на сградата, като отчита ограниченията, свързани с осъществимостта, и бюджетните ограничения.

Връзки

URI на понятието

Status

released