Skip to main content

Show filters

Hide filters

осигуряване на спазването на правилата и нормите за въздухоплавателните средства

Description

Description

Гарантира, че всяко въздухоплавателно средство спазва приложимите правила и норми и всички компоненти и оборудване имат официално валидни компоненти.

URI на понятието

Status

released