Skip to main content

Show filters

Hide filters

адаптиране на съществуващи дизайни спрямо промените в обстоятелствата

Description

Description

Адаптира съществуващ дизайн спрямо промените в обстоятелствата и гарантира, че художественото качество на оригиналния дизайн е отразено в крайния резултат.

URI на понятието

Status

released