Skip to main content

Show filters

Hide filters

управление на приходи от туристическа дейност

Description

Description

Контролира приходите от туристическата дейност чрез разбиране, наблюдаване, прогнозиране и реагиране на поведението на потребителите, за да увеличава приходите или печалбите, да поддържа бюджетната брутна печалба и да сведе разходите до минимум.

Алтернативен етикет

управление на приходи от настаняване на туристи

управление на приходите от туристическата дейност

управление на приходите от туристическа дейност

управление на приходи от хотелиерство

URI на понятието

Status

released