Skip to main content

Show filters

Hide filters

писане на задание за архитектурен проект

Description

Description

Изготвя инструкции, в които се разглеждат изискванията на клиента. Тези инструкции очертават спецификациите на проекта и инструкции какво се очаква от архитекта, например разходи, техника, естетически, социални и екологични условия и срокове.

Връзки

URI на понятието

Status

released