Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на специални техники на писане

Description

Description

Използва техники на творческо писане в зависимост от вида на медията, жанра и историята.

URI на понятието

Status

released