Skip to main content

Show filters

Hide filters

инсталиране на операционна система

Description

Description

Инсталира операционна система (ОС) или софтуер, които управляват софтуерните ресурси и компютърния хардуер в компютърна система. Операционната система е основен компонент на всяка компютърна система и служи за връзка между хардуера, приложните програми и крайния потребител. Сред известните примери за компютърни операционни системи са Microsoft Windows, Linux и Mac OS.

Връзки

URI на понятието

Status

released