Skip to main content

Show filters

Hide filters

осигуряване на защита на лица

Description

Description

Помага на уязвими лица да оценяват рисковете и да взимат информирани решения, като предоставя информация за показатели за насилие, мерки за избягване на насилие и стъпки, които да бъдат предприети в случай на подозрение за насилие.

URI на понятието

Status

released