Skip to main content

Show filters

Hide filters

неструктурирани данни

Description

Description

Информация, която не е подредена по предварително определен начин или не се основава на предварително определен модел на данни, която е трудно разбираема и трудна за откриване, без да се използват техники като извличане на данни.

Алтернативен етикет

анализ на данни

неструктурирана информация

неструктурираните данни

анализ на информация

Неструктурирани данни

Връзки

URI на понятието

Status

released