Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на специализиран софтуер за анализ на данни

Description

Description

Използва специализиран софтуер за анализ на данни, включително статистически данни, електронни таблици и бази данни. Проучва възможностите, за да изготвя доклади до ръководителите, началниците или клиентите.

Връзки

URI на понятието

Status

released