Skip to main content

Show filters

Hide filters

транскрибиране на текстове

Description

Description

Използва входни устройства, например мишка, клавиатура и скенер, за транскрибиране на текстове на компютър.

Връзки

URI на понятието

Status

released