Skip to main content

Show filters

Hide filters

развиване на професионална мрежа с изследователи и учени

Description

Description

Развива алианси, контакти или партньорства и обменя информация с други лица. Създава интегрирани и отворени сътрудничества, в които различни заинтересовани страни създават съвместно научни изследвания и иновации със споделена стойност. Развива личния си профил или марка и прави себе си видим и достъпен в среда за създаване на контакти лице в лице и онлайн.

Връзки

URI на понятието

Status

released