Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на чужди езици за свързани със здравето научни изследвания

Description

Description

Използва чужди езици за провеждане и сътрудничество при свързани със здравето научни изследвания.

Връзки

URI на понятието

Status

released