Skip to main content

Show filters

Hide filters

водене на дневник за напредъка на работата

Description

Description

Води дневник за напредъка на работата, включително срокове, дефекти, неизправности и т.н.

Връзки

URI на понятието

Status

released