Skip to main content

Show filters

Hide filters

конкурентно право

Description

Description

Правните разпоредби, които поддържат конкуренцията на пазара чрез регулиране на антиконкурентното поведение на предприятията и организациите.

Алтернативен етикет

законодателство в областта на конкуренцията

конкурентно законодателство

право в областта на конкуренцията

URI на понятието

Status

released