Skip to main content

Show filters

Hide filters

проектиране на пасивни енергийни мерки

Description

Description

Проектира системи, при които енергийните характеристики се постигат чрез прилагането на пасивни мерки (напр. естествена светлина и вентилация, контрол на топлинните печалби от слънчевото греене), които имат по-малка склонност към повреди и за които разходите и изискванията за поддръжка са нулеви. Допълва пасивните мерки с възможно най-малко на брой активни мерки.

URI на понятието

Status

released