Skip to main content

Show filters

Hide filters

оценяване на целесъобразността на използването на даден вид метал за определено приложение

Description

Description

Оценява физическата природа и структурния състав на различни метали и сплави и анализира поведението на материалите при различни обстоятелства.

URI на понятието

Status

released