Skip to main content

Show filters

Hide filters

установяване на стандарти в производствените обекти

Description

Description

Осигурява висок стандарт на безопасност и качество по отношение на съоръженията, системите и поведението на работниците. Гарантира спазване на процедурите и стандартите за одит. Гарантира, че машините и оборудването в промишления завод са подходящи за експлоатация.

URI на понятието

Status

released