Skip to main content

Show filters

Hide filters

изпълнение на планове за действие в областта на биологичното разнообразие

Description

Description

Насърчава и изпълнява местни и национални планове за действие в областта на биологичното разнообразие в партньорство с местни/национални органи и доброволчески организации.

Връзки

URI на понятието

Status

released