Skip to main content

Show filters

Hide filters

преценяване на разходите за реставриране на антични предмети

осигуряване на доклади с анализ на разходите и ползите

изготвяне на финансови документи, данни, доклади или бюджети

tрансверсални умения и компетентности

социални и комуникационни умения и компетентности

Общуване

докладване на факти

анализ и оценка на информация и данни

достъп и анализиране на цифрови данни

обработка на цифрови данни

анализ и оценка на информация и данни

оценяване на данни, информация и цифрово съдържание

проверяване на данни

документиране и записване на информация

документиране на технически проекти, процедури, проблеми или дейности

работа с компютри

достъп и анализиране на цифрови данни

управление, събиране и съхранение на цифрови данни

извършване на анализ на данни

докладване на резултати от анализ

осигуряване на доклади с анализ на разходите и ползите

анализ и оценка на информация и данни

анализ на финансови и икономически данни

оценяване на финансовата жизнеспособност

оценяване на оперативните разходи

преценяване на разходите за поправка

умения

информационни умения

изчисляване и оценка

оценка на нуждите от ресурси

преценяване на разходите за реставриране на антични предмети

Description

Description

Изчислява цената от реставрацията на антични предмети, като взема предвид времето, необходимо за реставриране.

URI на понятието

Status

released