Skip to main content

Show filters

Hide filters

осъществяване на писмен превод от заклет преводач

Description

Description

Превежда всякакви видове документи и поставя печат, който показва, че преводът е извършен от лице, упълномощено от местните или националните органи.

Връзки

URI на понятието

Status

released