Skip to main content

Show filters

Hide filters

прилагане на организационни техники

Description

Description

Използва набор от организационни техники и процедури, които улесняват постигането на поставените цели, например подробно планиране на графиците на персонала. Използва тези ресурси по ефикасен и устойчив начин и проявява гъвкавост, когато е необходимо.

Връзки

URI на понятието

Status

released