Skip to main content

Show filters

Hide filters

търсене на брой от печатни издания

Description

Description

Търси конкретен брой на списание, вестник или журнал, по искане на клиента. Информира клиента дали търсеното издание все още е налично и къде може да бъде намерено.

URI на понятието

Status

released