Skip to main content

Show filters

Hide filters

координиране на усилията на заинтересовани лица за популяризиране на дестинацията

Description

Description

Извършва наблюдения със съответните заинтересовани страни, например собствениците на предприятия и правителствените институции, при разработването на кампания за съвместен продукт или рекламна кампания.

Алтернативен етикет

извършване на координация със свързани лица

координирането на усилията на заинтересовани лица за популяризиране на дестинацията

провеждане на промоционални кампании

URI на понятието

Status

released