Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

общи правила и норми за безопасност на въздухоплаването

Description

Description

Съвкупността от законодателни и подзаконови разпоредби, които се прилагат в областта на гражданското въздухоплаване на регионално, национално, европейско и международно равнище. Познания за разпоредбите, насочени към защита на гражданите по всяко време в гражданската авиация; гарантиране, че операторите, гражданите и организациите спазват тези правила.

Алтернативен етикет

общи правила и норми за авиационна безопасност

Връзки

URI на понятието

Status

released