Skip to main content

Show filters

Hide filters

упражняване на надзор на изграждането на канализационни системи

Description

Description

Упражнява контрол върху прилагането на подходящи планове и методи за канализационни системи при изграждането, монтажа и поддръжката им с цел съответствие с одобрените планове и безопасността на работата.

URI на понятието

Status

released