Skip to main content

Show filters

Hide filters

настройване на контролер на машина

Description

Description

Настройва и дава команди на машина чрез изпращане на подходящи данни и въвежда в (компютърното) контролно устройство, съответстващо на желания преработен продукт.

Връзки

URI на понятието

Status

released