Skip to main content

Show filters

Hide filters

подготвяне на филми за печатни форми

Description

Description

Поставя фотографски материали, покрити със светлочувствителна субстанция, върху печатната форма по такъв начин, че да се ограничи замърсяването и да се улеснят процесите на отпечатване. Поставя формите в машината за различните процеси на експозиция и сушене.

URI на понятието

Status

released