Skip to main content

Show filters

Hide filters

прогнозиране на продължителността на работа

Description

Description

Своевременно прави точни изчисления, необходими за изпълнение на бъдещите технически задачи въз основа на минала и настояща информация, и наблюдения или планиране на очакваната продължителност на отделните задачи по даден проект.

Алтернативен етикет

планиране на продължителността на работа

прогнозиране на работната продължителност

прогнозиране на продължителността на работата

времеви мениджмънт

прогнозирането на продължителността на работа

Връзки

URI на понятието

Status

released