Skip to main content

Show filters

Hide filters

съветване относно методи на преподаване

Description

Description

Предоставя консултации на специалисти в областта на образованието относно правилното адаптиране на учебните програми в плановете за уроци, управлението в класната стая, професионалната етика като учител и други дейности и методи, свързани с преподаването.

Връзки

URI на понятието

Status

released