Skip to main content

Show filters

Hide filters

упражняване на надзор върху начина на излагане на стоката

Description

Description

Работи в тясно сътрудничество с персонала за визуално представяне, за да се реши как да бъдат изложени артикулите с цел да се предизвика възможно най-голям интерес за потребителите и продажбите на продуктите.

Връзки

URI на понятието

Status

released