Skip to main content

Show filters

Hide filters

изучаване на радарни изображения

Description

Description

Анализира радарните изображения с цел изучаване на явленията, свързани със земната повърхност.

Връзки

URI на понятието

Status

released