Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на чужди езици при предоставянето на грижи за пациенти

Description

Description

Общува чужди езици със здравни потребители, лица, полагащи грижи за тях, или с доставчици на услуги. Използва чужди езици за улесняване на грижите за пациенти в зависимост от нуждите на пациента.

Връзки

URI на понятието

Status

released