Skip to main content

Show filters

Hide filters

разработване на графици за електроразпределение

Description

Description

Разработва планове, в които се определят графиците и маршрутите за разпределение на електрическата енергия, като се вземат предвид както настоящото, така и потенциалното бъдещо търсене на електрическа енергия, като се гарантира, че предлагането може да задоволи търсенето и че разпределението се извършва по ефективен и безопасен начин.

URI на понятието

Status

released