Skip to main content

Show filters

Hide filters

осигуряване на помощ за ползвателите на социални услуги при формулиране на жалби

Description

Description

Помага на потребителите на социални услуги и на лицата, полагащи грижи за други лица, да подават оплаквания, като приема жалбите сериозно и им отговаря или ги прехвърля към компетентното лице.

Връзки

URI на понятието

Status

released