Skip to main content

Show filters

Hide filters

издаване на направление на ползватели на здравни услуги

Description

Description

Издава направления към други специалисти, въз основа на изискванията и потребностите на потребителите на здравно обслужване, особено когато се отчита, че са необходими допълнителна диагностика или интервенции в областта на здравеопазването.

URI на понятието

Status

released