Skip to main content

Show filters

Hide filters

извършване на услуги с гъвкавост

Description

Description

Адаптират подхода на услугите, когато настъпи промяна в обстоятелствата.

Алтернативен етикет

приспособяване към променящи се обстоятелства

адаптиране към променящи се обстоятелства

извършване на услугите с гъвкавост

осигуряване на гъвкавост на обслужването

извършването на услуги с гъвкавост

Връзки

URI на понятието

Status

released