Skip to main content

Show filters

Hide filters

провеждане на проучване за осъществимост на интелигентни мрежи

Description

Description

Извършва оценка на потенциала на интелигентна енергийна мрежа в рамките на проекта. Извършва стандартизирано проучване с цел да определи приноса към енергоспестяването, разходите и ограниченията, като провежда изследвания, за да подпомогне процеса на вземане на решения. Отчита предизвикателствата и възможностите, свързани с внедряването на безжични технологии в интелигентните мрежи.

URI на понятието

Status

released