Skip to main content

Show filters

Hide filters

съветване относно политики в областта на външните работи

Description

Description

Консултира правителства или други публични организации относно разработването и прилагането на политики в областта на външните работи.

Алтернативен етикет

съветване относно външни политики

URI на понятието

Status

released