Skip to main content

Show filters

Hide filters

класифициране на застрахователни искове

Description

Description

Обработва входящите искове, за да се оцени тяхното естество и да ги категоризира според различните видове процедури за застраховане и уреждане на искове, за да се гарантира правилното административно обслужване, и да се гарантира, че искът ще бъде отнесен към правилния служител за оценяване на щети или към други специалисти по искове.

URI на понятието

Status

released