Skip to main content

Show filters

Hide filters

съветване относно геологията във връзка с добива на минерали

Description

Description

Предоставя съвети относно въздействието на геоложките фактори върху развитието на производството на полезни изкопаеми. Отчита различни фактори, например разходи, безопасност и характеристики на депозитите.

URI на понятието

Status

released