Skip to main content

Show filters

Hide filters

поддържане на актуални езикови знания

Description

Description

Проучва или практикува езикови умения, за да се запознава с промените в езика с цел подобряване на писмения или устния превод.

Връзки

URI на понятието

Status

released