Skip to main content

Show filters

Hide filters

интегриране на инженерни принципи в архитектурен проект

Description

Description

Интегрира инженерни принципи в архитектурния проект под ръководството на инженери от различни области. Интегрира електрическо, гражданско строителство и т.н. в архитектурното проектиране.

Връзки

URI на понятието

Status

released