Skip to main content

Show filters

Hide filters

отчитане на социалното въздействие на съответни действия върху ползвателите на услуги

Description

Description

Действа в съответствие с политическия, социалния и културния контекст на ползвателите на социални услуги, като отчита въздействието на някои действия върху благосъстоянието им.

Връзки

URI на понятието

Status

released