Skip to main content

Show filters

Hide filters

осигуряване на съответствие със спецификациите

Description

Description

Гарантира, че сглобените продукти съответстват на дадените спецификации.

Алтернативен етикет

гарантиране на съответствието спрямо спецификациите

осигуряване на съответствие спрямо спецификациите

гарантиране на съответствието със спецификациите

Връзки

URI на понятието

Status

released