Skip to main content

Show filters

Hide filters

организиране на информационни услуги

Description

Description

Планира, организира и оценява информационни дейности и услуги. Това включва търсене на информация от значение за целевата група, съставяне на лесно разбираеми информационни материали и намиране на различни начини за разпространяване на информацията по използвани от целевата група канали.

Връзки

URI на понятието

Status

released