Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на CAD софтуер за обущарски калъпи

Description

Description

Умее да цифровизират и сканират обущарски калъпи. Работи с различни 2D и 3D CAD системи и използва софтуера за приемане и преобразуване на формата на обущарския калъп в съответствие с размерните изисквания на клиента. Създава 2D образци за контрол на формата на новите обущарски калъпи. Изготвя технически скици и подготвя технически спецификационни списъци за производството. Класифицира обущарските калъпи. Експортира файловете на виртуалния модел до 3D принтери, CAM или CNC системи.

URI на понятието

Status

released